• Biologienieuwtjes

    Wat betekent dierenbewustzijn voor ons?

    Deze week ondertekenden vele wetenschappers de ‘New York Declaration on Animal Consciousness‘ (en dat haalde gister zelfs de NOS) Geheel in de geest van de onlangs overleden Frans de Waal verklaarden ze dat er veel wetenschappelijk bewijs inmiddels is dat niet alleen zoogdieren en vogels (kraaien!) maar misschien wel alle gewervelde en vele ongewervelde dieren bewust zijn. De NOS haalt Bas Rodenburg van de Universiteit Utrecht aan “Er komen steeds meer aanwijzingen dat veel diersoorten over bewustzijn beschikken”, zegt de hoogleraar dierenwelzijn “Daar kun je uit opmaken dat de kans groter is dat deze dieren pijn en plezier kunnen ervaren” Lezers van het Natuurcanvas herinneren zich misschien de Octopusstad die…